Hệ thống lọc nước RO

0

  • Là hệ thống đầy đủ để xử lý bất kỳ nguồn nước nào thành nước tinh khiết hoặc siêu tinh khiết, phục vụ mục đích sản xuất hoặc ăn uống
  • Loại bỏ từ 95% đến 99.8% muối hoàn tan, tạp chất vô cơ trong nước nguồn
  • Loại bỏ đến 99.9% chất hữu cơ, động vật nguyên sinh, vi rút, vi khuẩn trong nước.
  • Bảo trì rất dễ dàng.
  • Nhỏ gọn tiết kiệm diện tích.

Hotline 1: 0969 867 924

Hotline 2: 0969 867 925