Thiết bị bay hơi

0

Multiple effect evaporator hay Thiết bị bay hơi đa hiệu ứng được sử dụng để tiết kiệm năng lượng tiêu thụ. Sự kết hợp giữa thiết bị bay hơi film rơi và thiết bị bay hơi tuần hoàn cưỡng bức được sử dụng cho thiết bị bay hơi đa hiệu ứng.

Hotline 1: 0969 867 924

Hotline 2: 0969 867 925