Thiết bị ion hóa điện phân

0

Thiết bị ion hóa điện phân thu hồi muối hiệu quả trong nước thải, đặc biệt phù hợp với nước thải ngành nhuộm.

Hotline 1: 0969 867 924

Hotline 2: 0969 867 925

Chat với NGO