Thiết bị keo tụ điện phân (EC)

0

Thiết bị keo tụ điện phân (EC) là sự thay thế tuyệt vời cho công nghệ keo tụ-tạo bông bằng hóa chất truyền thống

Đã chứng minh được hiệu quả vượt trội trong xử lý độ màu, kim loại nặng, COD trong hệ thống xử lý nước thải

Công nghệ đã ứng dụng thanh công ở rất nhiều dự án tại Việt Nam và trên thế giới

Hotline 1: 0969 867 924

Hotline 2: 0969 867 925