Từ chối thu gom rác nếu không phân loại!

Theo dự thảo Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường, công nhân vệ sinh có quyền từ chối thu gom rác nếu hộ gia đình không phân loại. Tuy nhiên, triển khai thực tế gặp nhiều khó khăn như không gian chật hẹp, ý thức người dân thấp, và khả năng người dân xả rác bừa bãi. Các công nhân lo ngại việc kiểm tra và từ chối thu gom sẽ gây phản ứng tiêu cực từ người dân. Hiện tại, một số nơi tại Hà Nội vẫn chưa có kế hoạch cụ thể để thực hiện phân loại rác dù quy định sẽ có hiệu lực trong nửa năm tới.

Theo lộ trình, chỉ còn nửa năm nữa quy định bắt buộc phân loại rác sẽ có hiệu lực. Nhưng thực tế, nhiều nơi tại Hà Nội vẫn chưa triển khai các kế hoạch cụ thể về phân loại rác. Một số nơi mới dừng ở mức thí điểm quy mô nhỏ.

Năm 2023, cả nước phát sinh 24,5 triệu tấn rác thải và 1.456 cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt, trong đó có 7 cơ sở phát điện, 476 cơ sở đốt không phát điện, 951 cơ sở chôn lấp.

Nguồn: NGO tổng hợp

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *