ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

1. Điều khoản và điều kiện

Chào mừng quý khách hàng đến với Công ty TNHH Quốc tế NGO!

Bằng việc nhấp vào website https://shopngoenvironment.com/, bạn hiểu và phải tuân thủ các quy định dưới đây như những tuyên bố về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm cơ bản liên quan đến việc truy cập, sử dụng thông tin được giới thiệu trên trang web này.

Trang web có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều khoản mua bán hàng hóa này, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Và khi quý khách tiếp tục sử dụng trang web, sau khi các thay đổi về Điều khoản này được đăng tải, có nghĩa là quý khách chấp nhận với những thay đổi đó.

Quý khách hàng vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi.

2. Cookies:

Trang web sử dụng cookie để giúp cá nhân hóa trải nghiệm trực tuyến của bạn. Bằng cách truy cập shopngoenvironment.com, bạn đã đồng ý sử dụng các cookie được yêu cầu:

Cookie là một tệp văn bản được máy chủ trang web đặt trên đĩa cứng của bạn. Không thể sử dụng cookie để chạy chương trình hoặc truyền vi rút vào máy tính của bạn. Cookie được chỉ định duy nhất cho bạn và chỉ có thể được đọc bởi máy chủ web trong miền đã cấp cookie cho bạn.

Chúng tôi có thể sử dụng cookie để thu thập, lưu trữ và theo dõi thông tin cho các mục đích thống kê hoặc tiếp thị để vận hành trang web của chúng tôi. Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối Cookie tùy chọn. Có một số Cookie bắt buộc cần thiết cho hoạt động của trang web của chúng tôi. Những cookie này không cần sự đồng ý của bạn vì chúng luôn hoạt động. Xin lưu ý rằng bằng cách chấp nhận Cookie bắt buộc, bạn cũng chấp nhận Cookie của bên thứ ba, có thể được sử dụng thông qua các dịch vụ do bên thứ ba cung cấp nếu bạn sử dụng các dịch vụ đó trên trang web của chúng tôi, chẳng hạn như cửa sổ hiển thị video do bên thứ ba cung cấp và được tích hợp vào trang web của chúng tôi.

3. Bản quyền

Người dùng xác nhận rằng nội dung, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở nội dung văn bản, phần mềm, âm thanh, hình ảnh, video, biểu đồ hay các tài liệu khác được đăng tải trên website này (“Nội dung”) đã được bảo hộ theo Luật về bản quyền, Nhãn hiệu thương mại, Phát minh sáng chế hay các văn bản pháp luật hay Thỏa thuận về Sở hữu trí tuệ khác và Người dùng chỉ được phép Nội dung này khi có sự chấp thuận rõ ràng từ Chúng tôi.

Người dùng không được phép sao chép, tái bản, phân phối hay tạo ra các biến thể từ Nội dung của website này khi chưa có sự đồng ý minh thị của NGO. Mọi quyền sở hữu trí tuệ (đã đăng ký hoặc chưa đăng ký), nội dung thông tin và tất cả các thiết kế, văn bản, đồ họa, phần mềm, hình ảnh, video, âm nhạc, âm thanh, biên dịch phần mềm, mã nguồn và phần mềm cơ bản đều là tài sản của chúng tôi. Toàn bộ nội dung của trang web được bảo vệ bởi luật bản quyền của Việt Nam và các công ước quốc tế. Bản quyền đã được bảo lưu.

4. Quyền pháp lý:

Các điều kiện, điều khoản và nội dung của trang web này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam và Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam sẽ giải quyết bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc sử dụng trái phép trang web này.

5. Sửa đổi quy tắc:

Điều khoản sử dụng có thể được sửa đổi theo thời gian mà không cần phải thông báo trước. Khi có sửa đổi, nội dung cập nhật sẽ được đưa lên wesbite. Điều khoản sử dụng sửa đổi sẽ tự động có hiệu ngay lập tức khi nội dung này được cập nhật trên website.

6. Thay đổi, chấm dứt website:

Trang web shopngoenvironment.com bảo lưu quyền thay đổi hay ngừng cung cấp một phần hay toàn bộ nội dung của website này, tạm thời hay vĩnh viễn, có hoặc không cần thông báo trước cho Người dùng, và không bắt buộc phải hỗ trợ hay cập nhật wesbite. Người dùng xác nhận và đồng ý rằng Công ty TNHH Quốc tế NGO không phải chịu trách nhiệm với Người dùng hay bên thứ ba trong trường hợp Công ty quyết định sửa đổi, ngừng cung cấp một phần hay toàn bộ hay không cập nhật nội dung wesbite.

7. Giới hạn trách nhiệm

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với:

  • Bất kỳ sự thiệt hại, tổn thất, rủi ro do việc khai thác sử dụng thông tin trên website chưa được tìm hiểu, xác minh chính xác bằng các biện pháp luật pháp cho phép và được điều khoản điều kiện này quy định;
  • Các thiệt hại gây ra do thông tin trên Website, sự truyển tải thông tin Website bị gián đoạn, bị hạn chế, tài nguyên thông tin, website bị thiệt hại do vi rút, đánh cắp dữ liệu, sự kiện bất khả kháng gây ra;
  • Bất kỳ thiệt hại xảy ra cho bên đăng nhập, sử dụng thông tin trên Website gây ra không do lỗi của Chúng tôi, kể cả nhân viên, cấp quản trị, lãnh đạo, đại lý, nhà thầu, công ty con, liên kết, đối tác của Chúng tôi dù cố ý hay sơ sót;
  • Thiệt hại bởi sử dụng thông tin vào các mục đích không phù hợp với mục đích được phép, vi phạm Pháp Luật hoặc xâm phạm, bỏ qua các cảnh báo gây hại, xâm phạm đến quyền lợi của bên liên quan.

8. Chính sách bảo mật:

Các thông tin khách hàng gửi, chuyển tải, truyền dẫn thông qua các kênh được giới thiệu trong Website sẽ được bảo mật theo chính sách bảo mật phù hợp với quy định của pháp luật về thông tin, dữ liệu điện tử có liên quan.

9. Chính Sách Và Điều Khoản Sản Phẩm, Dịch Vụ

Các chính sách, điều khoản điều kiện giao dịch liên quan đến sản phẩm, dịch vụ do Chúng tôi bán, cung cấp cho khách hàng của Chúng tôi được giới thiệu trong Website là phần không thể thiếu của tài liệu này. Bạn phải đọc kỹ hướng dẫn, chính sách, quy định, điều kiện điều khoản đó trước khi mua sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi được giới thiệu trên Website. Việc bạn hoàn tất một quy trình mua bán bất kỳ sản phẩm, dịch vụ nào thông qua Website này được hiểu là bạn đã nhận thức, hiểu, cam kết thực hiện đầy đủ bất kỳ hoặc toàn bộ khía cạnh của chính sách, điều khoản.