Màng RO cho CN sản xuất linh kiện điện tử

0

Màng RO dùng cho hệ nước tinh khiết, siêu tinh khiết của nhà máy sản xuất linh kiện điện tử.

Hotline 1: 0969 867 924

Hotline 2: 0969 867 925