Thiết bị thu hồi sợi

0

Thiết bị Spray Filter – Sàng quay dùng để thu hồi sơ sợi và tách chất rắn nồng độ 20 – 5000 mg/l.

Hotline 1: 0969 867 924

Hotline 2: 0969 867 925