Thiết bị tuyển nổi Sedicell

0

  • Thiết bị tuyển nổi Sedicell tách TSS, dầu mỡ,…với hiệu suất >= 90%
  • Phù hợp với các loại nước thải có nồng độ TSS >= 2000 ppm

Hotline 1: 0969 867 924

Hotline 2: 0969 867 925